Privacy Verklaring AVG
Technisch Bureau Savelkoul BV, gevestigd aan De Tramweg 8, 6121 RX Born, hierna te noemen Savelkoul is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: www.technischbureausavelkoul.nl Savelkoul verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: - Voor- en achternaam - Geboortedatum (bij ketelhuur of lease) - Adresgegevens - Telefoonnummer -E-mailadres - Bankrekeningnummer ( bij ketelhuur of lease) Savelkoul verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: - Aanleggen van een klantdossier - Je te kunnen bellen of e-mailen indien nodig om onze dienstverlening uit te kunnen voeren - Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten - Je gegevens door te sturen naar de financieringsmaatschappij in geval van ketelhuur/lease Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens Savelkoul bewaart je persoonsgegevens t..b.v. haar onderhouds dossier maar niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren bewaartermijnen die de wet voorschrijft. Delen van persoonsgegevens met derden Savelkoul verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld indien materialen rechtstreeks vanuit de leverancier worden geleverd. In geval van ketelhuur/lease worden uw persoonsgegevens, voor zover aanwezig, verstrekt aan de financierings/leasemaatschappij. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien en/of te corrigeren. Daarnaast heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, of gegevensoverdraging van je persoonsgegevens sturen naar info@technischbureausavelkoul.nl Savelkoul wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons Hoe wij persoonsgegevens beveiligen Technisch Bureau Savelkoul neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn, meldt dat via mail info@technischbureausavelkoul.nl
AV
G
Technisch Bureau Savelkoul B.V.
046 - 48 52 267
Start